תמונות

דני לוי. האיום שלא להופיע לדרבי עלה לקבוצה כסף