תמונות

לא מדליית זהב, אבל הישג נאה להילמן ופייגה (gettyimages)