תמונות

שירזי. גם הנקודה לא הרגיעה את הקהל (יניב גונן)