תמונות

פז"ם-חייל אורז את התיק לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני