תמונות

אלכס אברבוך. הנבחרת בהדרכתו מצליחה (אלעד ירקון)