תמונות

הנשק בו ביצעו הפעילים את האימונים צילום: תקשורת שב"כ