תמונות

ריקן ומיטרוביץ'. אצלכם הם יהיו בהרכב? (אלן שיבר)