תמונות

דלה ימפולסקי נאבק עם חמד גנאים, עלי עותמאן ואורי שטרית משקיפים (עמ