תמונות

פילה עגל בסרקופג ושלמה עזרן צילום: בני גם זו לטובה