תמונות

לנדסברג בפתיחה מטורפת של חיפה ברמלה (יניב גונן)