תמונות

יוצרים עם קשת ומפעל הפיס2 צילום: דוד עדיקא