תמונות

החלטה שגויה שהביאה לשער הראשון (צילום: אלן שיבר)