תמונות

אשתו של חיים פרלמן צילום: עזרי עמרם, חדשות 2