תמונות

הנה הם שוב נפגשים. ייני, מיטרוביץ' ופרדה (דני מרון)