תמונות

עתמאן בהיכל נוקיה. לא סולח לראקוצ´ביץ´ (אמיר לוי)