תמונות

תצוגה לי גרבנאו אסתי גינזבורג צילום: אביב חופי