תמונות

גלושקו, מוכנה למפגש (עפרה פרידמן, איגוד הטניס)