תמונות

לכולנו צריכים להידלק נורות אזהרה. צפו בקטטה בת"א בתחילת השבוע