תמונות

תוכנית החלוקה של בית&"ר: תמוז להפועל, ורד לחיפה, יצחקי למכבי (גיא