תמונות

גיוס תותחנים ופלחצ מחזור יולי 2015 צילום: אלון קירה בית ספר לצילום