תמונות

בנייה ערבית, גולד נצרת מבית שתית, פרויקט בשכונת הגליל בנצרת. צילום: צילום זהיר אבואלנאסר לוועידת נצרת