תמונות

הטלפונים הפרטיים של חברי הכנסת צילום: מתוך חי בלילה