תמונות

יהודי הפלשמורה מחכים לעלות לארץ צילום: ליאור ספרנדאו