תמונות

דיון דאוול. עוזב את הפועל ירושלים (משה חרמון)