תמונות

פז"ם-חיילת מצדיעה לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני