תמונות

בכל מקרה, תהיה היסטוריה בפאריס (gettyimages)