תמונות

הסתכסך עם האוהדים. ניר ביטון (gettyimages)