תמונות

ון פרסי - הרבה שעות ציור אצל הפיזיוטרפיסת. מה יש לו ביד?