תמונות

סוואן שומר, משחק חלש של גלבוע/גליל (שרון קביליו)