תמונות

חגיגות ברחובות אירן לאחר חתימה על ההסכם צילום: