תמונות

800px-Erfurt-Krämerbrückeהגשרים הארוכים בעולם, קרדיט wikipedia Stö צילום: wikipedia Stö