תמונות

ליאור ליובין. גלבוע גליל המשיכה ביכולת הטובה (שי לוי)