תמונות

ורמוט. הפועל תיאלץ להסתדר בלעדיו ככל הנראה