תמונות

בלו ומכבי יכולים להיות אופטימיים? (צילום: אלן שיבר)