תמונות

למרות הצניחות החופשיות בעולם הבורסה בת"א תפת