תמונות

הכבאי ג'לאל ביסאן נפטר מפצעיו מאסון הכרמל צילום: חדשות2