תמונות

הפגנה למען החזרתו של הטיול השנתי צילום: מקיף נשר