תמונות

הירוקים חוגגים, הצהובים בדיכאון (אלן שיבר)