תמונות

מרציאנו. עדיין מקבל עדיפות בשער (אלן שיבר)