תמונות

ליאור אליהו מול רומא. עיצבן את בלאט וירד לספסל (משה חרמון)