תמונות

מגיעות לו גם מילים טובות (צילום: אלן שיבר)