תמונות

אין יותר חשוב מהדרבי. הערב קרב עירוני נוסף (אלן שיבר)