תמונות

ילדים מפונים מאזור אירוע הטרור בפריז צילום: