תמונות

דורון שפר, שקיעה צילום: שרלי וטניה אילוז, "גרדניה"