תמונות

אבו עזרא והראל בבית הדין. הגיעו לעסקת טיעון