תמונות

מוקירים תודה בפני המאבטחים , אולפנת חורב צילום: