תמונות

טביב. נענה לבקשת ברקת לדחות את ההחלטה (אלן שיבר)