תמונות

ניצחון קליל, ויאללה למזגן. נדאל (gettyimages)