תמונות

צעירי. הכתומים שמטו את היתרון שלו (אלן שיבר)