תמונות

חיילים נאצים - אחראים לפיגוע הירי בביה"ס היהודי צילום: הסאן